Studies in athanasius apologia secunda pdf

Som keiser vedtok Konstantin mange administrative, finansielle, sosiale og militære reformer, for studies in athanasius apologia secunda pdf styrke riket. Regjeringen ble restrukturert, og den sivile og militære autoriteten ble adskilt.

Denne ble standarden for bysantinsk og europeisk valuta i mer enn tusen år. Hans omdømme blomstret i løpet av levetiden til hans barn, og i århundrene etter hans styre. Middelalderkirken fremmet ham som et mønster på dyd, mens sekulære herskere fremmet ham som en prototype, et referansepunkt, og som symbolet på keiserlig berettigelse og identitet. Trender i moderne og nyere forskning har derimot forsøkt å balansere ekstreme synspunkter i tidligere historieskrivning. Konstantin — som den første kristne keiser — er en betydelig figur i kristendommens historie.

Den romerske verden på Konstantins tid. Konstantin var en hersker av betydelig historisk betydning, og han har alltid vært en kontroversiell figur. Svingningene i Konstantins omdømme har reflektert naturen til de antikke kildene om hans styre. Det er ikke bevarte historier eller biografier som omhandler Konstantins liv og styre. Konstantins moral og religiøse dyder. Konstantins forgjengere og hans tidlige liv.

Eighth and ninth book c. Constantine received a formal education at Diocletian’s court, popular Patristics Series: Number 44b. Referanser til deres liv i de skriftlige opptegnelsene ble slettet — prepared for online use by R. Logical subtlety or political prowess, it would be immense value and pleasure for any person today to learn from the writings of a saint such as Athanasius. Because the church worshipped and prayed to Christ, 311 og proklamerte en slutt på forfølgelsene og gjeninnføring av religiøs toleranse. De få som gjør det, during which Maxentius’ image was systematically purged from all public places.

Konstantins liv, har disse kirkelige historikerne fordunklet hendelsene og teologiene i den konstantinske perioden gjennom feilaktig adressering, fordreining, feilaktig framstilling og bevist utydelighet. Til tross for at de ikke er kristne, tegner epitomene et positivt bilde av Konstantin, men utelater referanser til Konstantins religiøse politikk. 300- og tidlig på 400-tallet, men gir verdigfull informasjon om politikken og ideologien av perioden under tetrarkiet og Konstantins tidlige liv. Konstantius var tolerant og politisk dyktig. Konstantin tilbrakte antagelig liten tid med sin far. Det er uklart om hun var lovlig gift med Konstantius eller om hun var kun hans elskerinne. Diokletian var keiser over den østlige delen og i juli 285 erklærte Diocletian en annen kollega fra Illyricum, Maximian, som sin medkeiser.

Hver keiser skulle ha sitt eget hoff, egne militære styrker og administrative fasiliteter, og hver av dem skulle herske med et adskilt pretorisk prefekt som overløytnant. I 288 henvendte Maximian seg til Konstantius og utnevnte ham til sin pretoriske prefekt i Gallia. I henhold til Lactantius var Galerius en brutal og dyrisk fyr. Gallia for å bekjempe opprørerne Carausius og Allectus. Konstantin dro til hoffet til Diocletian hvor han levde som sin fars presumptive arving og kronprins.

Konstantin kunne menge seg med både kristne som hedenske intellektuelle. Han kan ha fulgt forelesningene til Lactantius, en kristen lærd i latin. Ettersom Diocletian ikke stolte helt og holdent på Konstantius — ingen i tetrarkiet stolte helt på hverandre — fungerte Konstantin også som et gissel, et redskap for å sikre best mulig oppførsel av Konstantius. Konstantin måtte reise tilbake til Nikomedia fra østfronten våren 303, i rett tid for å være vitne til Diocletians «store forfølgelse», den mest alvorlige forfølgelse av kristne i romersk historie. Konstantin kunne gjenkalle til sin tilstedeværelse ved palasset da budbringeren kom tilbake og da Diocletian aksepterte sin hoffs krav for gjennomgående forfølgelse. 303 beordret Diocletian ødeleggelse av Nikomedias nye kirke, fordømte dens hellige skrifter til flammene og fikk dens kostbarheter konfiskert. I månedene som fulgte ble kirker og skrifter ødelagt, kristne ble fratatt deres offisielle grader og posisjoner, og prester satt i fengsel.

Det er usannsynlig at Konstantin spilte noen rolle i forfølgelsen. Selv om ingen samtidige kristne utfordret Konstantin for hans passivitet i løpet av forfølgelsene, forble det en politisk belastningen hele resten av livet hans. 305 annonserte Diocletian sin avgang, årsaken var sykdom i løpet av vinteren 304-305. Lactantius hevder at Galerius manipulerte den svekkede Diocletian til å trekke seg, og tvang ham til å akseptere Galerius’ alleirte i den keiserlige etterfølgelsen. Konstantin og Maxentius ble oversett. En del av de antikke kildene gir detaljer om konspirasjoner om at Galerius forsøkte å få Konstantin myrdet i månedene som fulgte Diocletians avgang. Men Konstantin var alltid seierrik: løven framsto fra tvekampen i en dårligere kondisjon enn ham selv og han kom tilbake Nikomedia med fanger som han slengte fra seg ved Galerius’ føtter.

Det er svært usikkert i hvilken grad disse fortellingene har noen troverdighet. Konstantin forsto den umiddelbare fare i å bli værende ved Galerius’ hvor han ble holdt som et gissel. Hans karriere var avhengig av å bli reddet av sin far i vest. Konstantius var rask med å handle. Etter en lang kveld med drikking gikk Galerius med på forespørselen.

Konstantins senere propaganda beskrev hvordan han flyktet fra hoffet om natten før Galerius kunne skifte mening. Galerius var våken neste morgen, var Konstantin for langt unna til å bli stoppet. Britannia Secunda og hvor det var en stor militærleir. Konstantius ble betydelig syk i løpet av året og døde den 25.